หน้าแรก Uncategorized international express เช็คพัสดุ

international express เช็คพัสดุ

international express เช็คพัสดุ สำหรับ อินเตอร์เนชั่นแนลของไปรษณีย์ไทยเช็คด้านล่างนี้ บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศเป็นบริการเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นบริการที่มีราคาประหยัดและคุ้มค่า ตรวจสอบสถานะจนถึงปลายทางได้ และไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย แต่ลูกค้าสามารถใช้ควบคู่กับบริการ ePacket พลัส เพื่อเพิ่มความคุ้มครองพิเศษได้ โดยผู้ฝากส่งสามารถส่งสิ่งของขนาดเล็ก น้ำหนักเบาไม่เกิน 2 กก. (ยกเว้นอังกฤษส่งได้สูงสุด 5 กก.) ครอบคลุมปลายทางสำคัญ 46 ประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส บราซิล อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น