Standard Delivery เช็คพัสดุ

Standard delivery การจัดส่งพัสดุจากร้านค้าออนไลน์เช่น shopee ,Lazada,Banan it เป็นต้น มีหลายบริษัทขนส่ง ที่มีการจัดส่ง Standard delivery เช่น อาจจัดส่งโดย Spx,Kerry,Thailand Post เป็นต้น สำหรับการซื้อสินค้า จาก Shopee รูปแบบขนส่งบน Shopee ที่เป็นที่นิยมในการจัดส่ง ก็ต้องเป็นขนส่งของ Shopee Express เองหรือ ที่เรียกว่า จัดส่งโดยขนส่ง SPX โดยการขนส่งบน Shopee นั้นมีด้วยกัน 5 แบบดังนี้

 1. Standard Delivery normal – ส่งธรรมดาในประเทศ
 2. Standard Delivery Bulky – ส่งสินค้าขนาดใหญ่
 3. Standard – Thailand Post EMS (การขนส่งแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย)
 4. Economy – Thailand Post Registered Mail (การขนส่งแบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย)
 5. Other Logistics (การขนส่งแบบอื่นๆ เช่น Seller Own Fleet การเลือกขนส่งเองโดยร้านค้าเป็นต้น หรือ Same Day Delivery เป็นต้น)

1. STANDARD DELIVERY – ส่งธรรมดาในประเทศ

STANDARD DELIVERY – ส่งธรรมดาในประเทศ เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม (น้ำหนักตามปริมาตรไม่เกิน 20 กิโลกรัม) และขนาดของสินค้ำที่รับได้สูงสุดคือ 100 cm + 100 cm + 100 cm รวมกัน 3 ด้านไม่เกิน 180 cm โดยบริษัทขนส่งที่ให้บริการส่งสินค้าในช่องทาง Standard Delivery – ส่งธรรมดาในประเทศ ได้แก่บริษัทขนส่งดังต่อไปนี้

 • Shopee Express
 • Kerry
 • J&T Express
 • Ninja Van
 • DHL Domestic
 • Best Express
 • Flash Express

2. STANDARD DELIVERY BULKY – ส่งสินค้าขนาดใหญ่

STANDARD DELIVERY BULKY – ส่งสินค้าขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่เกิน 100 กิโลกรัม (น้ำหนักตามปริมาตรไม่เกิน 300 กิโลกรัม) ขนาดของสินค้าที่รับได้สูงสุดคือ 200 cm + 200 cm + 200 cm รวมกัน 3 ด้านไม่เกิน 600 cmโดยบริษัทขนส่งที่ให้บริการส่งสินค้าในช่องทาง Standard Delivery Bulky – ส่งสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่บริษัทขนส่งดังต่อไปนี้

 • Shopee Express Bulky
 • DB Schenker Bulky -อาจมีขนส่งเอกชนอื่นๆด้วยในปัจจุบัน
 • Flash Express Bulky มีให้บริการบางพื้นที่เท่านั้น
 • DHL Bulky สำหรับการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ โดย DHL ได้ความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งได้รวดเร็ว

3. STANDARD – THAILAND POST EMS (การขนส่งแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย)

การจัดส่งแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกินกว่า 20 กิโลกรัม และต้องการการจัดส่งที่รวดเร็ว

4. ECONOMY – THAILAND POST REGISTERED MAIL (การขนส่งแบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย)

การจัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทยเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกินกว่า 10 กิโลกรัม และราคาค่าบริการจะต่ำกว่าช่องทางการขนส่งแบบ Standard – Thailand Post EMS แต่ยังสมารถเช็คสถานะออนไลน์ได้

5. ขนส่ง LOGISTICS อื่นๆ (การขนส่งแบบอื่นๆ เช่น SELLER OWN FLEET หรือ SAME DAY DELIVERY เป็นต้น)

คือ การจัดส่งโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากวิธีการที่ถูกรวบรวมไว้ในหมวดหมู่ Standard หรือ Economy เช่นการจัดส่งโดยร้านค้าเป็นผู้เลือกขนส่งให้เหมาะกับพัสดุของร้านค้าเอง

หรือ เช็คพัสดุ Standard Delivery ดูหมายเลขที่แอปพลิเคชัน Shopee. จากนั้นจึงนำหมายเลข Standard Delivery มาเช็ค โดยกรอกเลขพัสดุที่ต้องการเช็กในช่องสี่เหลี่ยมสำหรับการติดตามพัสดุ และกดปุ่มติดตาม

admin
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Delivey เช็คพัสดุ ออนไลน์,เช็ค EMS,เช็ค Flassh Express,เช็คพัสดุ Kerry express
Logo
Enable registration in settings - general